โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช

฿59,000.00฿110,000.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช
ด้วยความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น
มีแผลผ่าตัดเล็กลงเพียงขนาด 0.5-1.5 เซนติเมตร นอนพักในโรงพยาบาลน้อยลง
สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น
มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำการผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน
โปรแกรมเหมาจ่าย
ราคา
LAPARO 1
วินิจฉัยทางนรีเวชผ่านกล้อง
Diagnostic Laparoscopic Package
59,000.-
2 วัน 1 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง
LAPARO 2
ผ่าตัดปีกมดลูก/ถุงน้ำในรังไข่ผ่านกล้อง
Laparoscopic Salpingo-Oophorectomy/Ovarian Cystectomy Package
95,000.-
3 วัน 2 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 3 ชั่วโมง
LAPARO 3
ผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกผ่านกล้อง
Laparoscopic Myomectomy Package
100,000.-
3 วัน 2 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 3 ชั่วโมง
LAPARO 4
ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง
Laparoscopic Hysterectomy Package (TLH or LAVH)
110,000.-
4 วัน 3 คืน ระยะเวลาผ่าตัดไม่เกิน 4 ชั่วโมง
รายการที่ไม่รวมในโปรแกรมเหมาจ่าย
 • กรณีนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือค่าห้อง ICU
  กรณีจำเป็นโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
 • กรณีผู้ป่วยเลือกอยู่ห้องพักที่ราคาสูงกว่าห้องพักที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่าย
  โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกินจากค่าห้องที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเวชภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มพิเศษในการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 • กรณีใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3,000 บาท
  หากระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  หากเกิน 30 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 ชั่วโมง
 • ค่าผ่าตัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  โดยโรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดค่ายา 10%
 • ค่ายาที่ผู้ป่วยต้องรักษาจากโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  หรือการตรวจพิเศษที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่อยู่นอกเหนือ
  จากรายการในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • กรณีมีภาวะแทรกซ้อน หรือพบอาการผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
  โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
 • ค่ายาพิเศษ เช่น Hormone ที่อาจต้องใช้รักษาต่อเนื่องเฉพาะผู้ป่วยบางราย
 • ค่าเวชภัณฑ์พิเศษที่อาจต้องใช้กับผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน
 • ค่าแพทย์ที่ปรึกษาต่างสาขา ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคอื่นๆ ของผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล
หมายเหตุ
 • ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยโปรแกรมเหมาจ่าย
  ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมโดยแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น
 • กรณีขณะผ่าตัดผ่านกล้องแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
  จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาเหมาจ่ายของการผ่าตัด
  ผ่านกล้องชนิดนั้น
  โดยจำนวนวันและค่ารักษาที่เกินจากโปรแกรมเหมาจ่ายโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง
  โดยยินดีลดค่าห้องและค่ายา 10%
 • ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ
 • โรงพยาบาลบางโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
  โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่านกล้องทางนรีเวช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *